ACTO INVICTUS.

ONZE VISIE EN STRATEGIE VOOR HET ERP VAN MORGEN.

ACTO INVICTUS.

In deze snel veranderende wereld waarin technologische vernieuwingen elkaar razendsnel opvolgen, is stilzitten geen optie. Niet voor ons als software-ontwikkelaar, niet voor u als bouw- of installatie­bedrijf. Met Acto Invictus introduceert Acto een hernieuwde strategie en roadmap. Deze  is grofweg op te delen in twee pijlers: Het ontsluiten van de ERP en een toekomstbestendig ERP-ecosysteem dat nooit veroudert.

“Met Acto Invictus maken we onze sublieme software nog subliemer en zorgen we er voor dat deze vandaag al future proof is.”

Ontsluiten ERP en aanhaken incidentele en externe gebruikers.

ERP is geen op zichzelf staande entiteit, maar moet aansluiten bij de processen zowel binnen als buiten uw organisatie. Onze visie is dat ERP ontsloten moet worden voor de incidentele en externe gebruiker. Daarnaast starten en eindigen processen vaak bij uw klanten of ketenpartners, ook deze moeten aangehaakt worden. Hiervoor hebben we een aantal speerpunten benoemd:

  • Mobiliteit
  • Ketenintegratie en workflow
  • Integratie maintenance engineering
  • Self-service business intelligence
  • SharePoint cloud integratie

ERP-ecosysteem gereed voor de toekomst.

De digitale evolutie staat niet stil en staat op dit moment in de hoogste versnelling. De tijd dat we rustig nieuwe ontwikkelingen konden adopteren en implementeren is voorgoed voorbij, de enige constante is de verandering zelf. Daarin moet je mee. De ontwikkelingen stellen ook direct of indirect eisen aan de bedrijfssoftware. We spreken dan ook niet meer van een ERP-systeem, maar van een ERP-ecosysteem, waarin alles met elkaar in verbinding staat en op elkaar reageert. Hiervoor hebben we een aantal speerpunten benoemd:

  • Maatwerk is de nieuwe standaard
  • Wendbaar en flexibele ERP
  • No hands ERP
  • Data gedreven werken
  • Integraal bouwen – ketensamenwerking
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux