Release informatie 22.20

Beschikbaar vanaf 1 juli 2022

In de releasenotes lees je alles over de  verbeteringen en aanpassingen die wij de afgelopen periode in ActoProject / ActoService hebben aangebracht.

Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen per proces:

 

Sneller offertes maken met drag and drop
Om sneller calculaties te kunnen maken kan je vanuit de databoxen de bouw -en systeemdelen door middel van drag en drop de gewenste delen aan nieuwe offertes worden toegevoegd.


Actuele prijzen bij offertes met eenheidsprijzen
Als je gebruik maakt van externe eenheidsprijzen voor recepten, dan werkt de nieuwe verkoopprijsbepaling niet. Natuurlijk wil je voor de andere prijzen van materiaal wel de nieuwe verkoopprijsbepaling blijven gebruiken. Als je beide methodieken wilt gebruiken kan je dat bij de bedrijfsinstellingen aangeven. Deze instellingen kan je ook gebruiken als er op een afdeling met de oude en op een andere afdeling met de nieuwe prijsbepaling wordt gewerkt.

Inzicht in afwijkingen en bevestigde leverdatums
Met de huidige schaarste van materialen en lange levertijden is een goed inzicht in de levertijden en de afwijkingen op eerdere bevestigde datums erg belangrijk. In het bestelorderoverzicht per project wordt de gebruiker door middel van kleur en tooltip gesignaleerd op de status en eventuele afwijking van eerder bevestigde datums. Dit kan op post- en regelniveau inzichtelijk worden gemaakt.

Extra leveranciers aansluiten via ECI Gatewise-platform (purchase-2-pay)
Voor een efficiëntere samenwerking in de logistieke keten binnen de maakindustrie wordt veel gebruik gemaakt van het Gatewise-platform. De Acto-software kan nu ook gekoppeld worden aan dit platform, zodat inkoop- en verkooporders, orderbevestigingen, levertijden en facturatie ook digitaal uitgewisseld kunnen worden met partijen uit de maakindustrie. Deze bedrijven zijn (meestal) niet aangesloten bij Ketenstandaard.

Communicatie naar leveranciers via het veiligere SFTP protocol
Voor een nog veiligere communicatie is het nu ook mogelijk om P2P-berichten naar leveranciers via het SFTP – protocol te versturen en ontvangen.
Het versturen via SFTP is niet alleen veel veiliger, maar ook minder arbeidsintensief dan versturen per mail.

Projectprijsafspraken importeren in inkoopcontracten
Met behulp van een ICC-bericht kan je gemakkelijk de prijsafspraken inlezen in het middelenbeheer. Voor projecten worden vaak aparte prijsafspraken gemaakt, maar konden de prijsafspraken niet worden ingelezen. Met deze release is dat nu wel mogelijk en zeker in deze periode van prijsverhogingen en materiaal schaarste een welkome functionaliteit. Met deze functionaliteit borg je dat de materialen conform de afgesproken prijs besteld wordt.

Artikelomschrijving bij invoer bestelorderregels
Als je een artikel wilt wijzigen in een bestelorder, kan je het te vervangen artikel nu heel eenvoudig terugvinden. Was eerst alleen een (verkorte) zoeknaam te zien, vanaf deze release wordt ook de uitgebreide omschrijving getoond, waardoor je sneller het juiste artikel kan selecteren en wijzigen.

Altijd de juiste aantallen op het geprinte etiket bij ontvangstboekingen
Wil je een etiket printen na ontvangst van het materiaal? Als de ontvangen aantallen niet overeenkomen met de bestelde hoeveelheid, dan krijg je vanaf nu voordat je het etiket gaat printen en kan je de aantallen indien nodig nog aanpassen. Zo print je dus altijd een etiket met het juiste aantal geleverde artikelen.

Aanpassing verkooporders
Als je gebruik maakt van de directe verkoop (‘Verkooporders’ (MAG206) in combinatie met een uniek projectdeel per verkooporder herken je deze problemen vast wel; je moet altijd elke keer distributiecode aanpassen en bij het maken van een financieringsoverzicht moet je altijd zelf het nummer erbij zetten. Dat hoeft nu niet meer.  Ook kan je in de nieuwe situatie ervoor kiezen om bij het genereren van een projectdeel bij een verkooporder, de naam samen te stellen op basis van het verkoopordernummer en de naam van de debiteur.

Expeditie orderregels zonder verzendeenheid toch accorderen
Het is nu mogelijk om in ‘Expeditieorders beheren’ (MAG300) expeditie-orderregels aan te maken zonder verzendeenheden. Deze dienen uiteraard wel te worden toegevoegd voordat de expeditie-order geaccordeerd wordt. Dit gebeurt dan door de medewerker van het expeditie-magazijn.

Ook dit is aangepast in de logistieke module

  • Interne bestelorders kunnen nu ook automatisch geaccordeerd worden, ook als er een intern memo aan gekoppeld is. Dit is met een bedrijfsinstelling te regelen.
  • Met de kolom “Regelnummer” kan de sortering in de schermen LPM200 – tab 2 en INK083 gelijk getrokken worden aan de sortering in scherm LPM200-tab.
  • XML-bericht is aangepast met veld RelationID, hiermee kan Rexel het debiteurnummer per vestiging gebruiken.

Marge berekening nu ook op basis van opbrengsten (regie)
De huidige marge berekening in de regieschermen zijn op basis van de kosten. In de nieuwe situatie kan je nu ook een marge berekening maken op basis van de opbrengsten.

Aanpassing afspraaksoort projectsturing werkorders
Voor de juiste afhandelingen van onderhoudscontracten waarbij incidenten ook binnen het contract worden afgerekend, is er een aanpassing gemaakt. Er is een afspraaksoort bijgekomen ( (‘Registratie projectdeel altijd vast’). Wordt bij deze onderhoudscontracten dan een melding gemaakt op die bezoeksoort, dan wordt er geen nieuw projectdeel aangemaakt.

Signalering ‘Afhandeling van registraties’ verbeterd
De signalering en tooltip in ‘Afhandelen registratie’(REG041) op het veld klantkenmerk is aangepast en maakt nu onderscheid tussen verplichting rondom de aanname van een registratie en de facturatie van een registratie.

Uitbreiding Efactuur voor betere matching en snellere betaling
Het matchen van E-facturen door uw klant kan nu ook op basis van KVK-nummer en bankrekeningnummer middels IBAN en BIC. Naast deze velden zijn ook Registratienummer, de Klantreferentie van het jaarbedrag en het Incasso bankrekening nummer opgenomen in de xml-verkoopfactuur die de basis vormt voor uw papieren, digitale of elektronische factuur.

Termijnschema’s bij het afhandelen van registraties.
Indien u vanuit de calculatie registraties aanmaakt voor het uitvoeren van klussen kennen deze vaak een aanneemsom met een termijnschema. Het afhandelen van registraties met een aanneemsom houd nu rekening met deze termijnschema’s waardoor het afhandelen nu efficiënter verloopt.

Voorkomen creditering facturen inactieve relaties.
Het komt wel eens voor dat er in de massa nog een factuur verstuurd wordt naar een debiteur met inactieve relatie, bijvoorbeeld als deze is overgenomen. Als dit gebeurd dient u te crediteren en weer opnieuw te facturen.
Nu worden deze facturen tegengehouden en kunt u in het geval van een failliete klant de factuur handmatig (bewust) nog verzenden om (een deel van het) geld binnen te krijgen.

Traceerbaarheid bij verzamelen van facturen
In ‘Verzamelen conceptfacturen’ (PRM309) kan je facturen verzamelen en samenvoegen tot 1 te versturen factuur. Om een goed inzicht te krijgen op welke wijze de facturen zijn verzameld wordt nu een logbestand aangemaakt. Op deze manier kan je altijd gemakkelijk terugvinden welke facturen zijn gebruikt en zo de klanten direct hun vragen hierover beantwoorden.

Overige aanpassingen in de financiële module:

  • De activiteitnaam is nu ook zichtbaar bij het accorderen van urendoor leidinggevende en administratie
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux